top of page

In memoriam Frieda Jacobowitz

Op 13 augustus 2023 overleed na een kort ziekbed onze lieve collega ,vriendin en acht jaar lang fluitiste van het TerraTrio  : Frieda Jacobowitz. Zij werd 63 jaar.

We zullen haar sprankelende en veelzijdige persoonlijkheid en haar prachtige fluitspel nooit vergeten.

Het was Frieda's wens dat we het trio zouden voortzetten.

Daarom zijn we heel blij dat fluitiste Willemijn van Baar op ons pad is gekomen.

Op de opnames op deze site kunt u Frieda beluisteren.

bottom of page